RSS

Category Archives: Sejarah Islam

Image

Tarekat ‘Alawiyya

Tarekat ‘Alawiyya

Keluarga Ba’alawi dan Tariqa Alawiyya atau Tariqa Sada Bani ‘Alawi adalah suatu tarekat sufi yang muncul dari lembah hadramaut di Yaman Selatan dan dianut oleh keturunan Nabi Muhammad (sayid) yang hidup di kawasan tersebut. Tarekat ini kali pertama diartikulasikan pada abad ke-7 H (13 M) oleh Imam Muhammad bin ‘Ali Ba’Alawi yang dikenal sebutan Al-Faqih Al-Muqaddam dan al-Ustadh al-a’zam.

Tariqa alawiya dapat dipahami sebagai sebuah tarekat sufi yang mengkombinasikan dua silsilah turunan intelektual dan spiritual. Turunan pertama adalah silsilah ahl al-bayt atau keluarga Nabi Muhammad SAW, meliputi ilmu, adab dan pemahaman spiritual yang ditransmisikan dalam lingkaran keluarga Nabi dari Imam Ali bin Abi Talib kepada anak cucu beliau, hingga kepada keluarga Ba ‘Alawi.

Turunan kedua adalah silsilah spiritual dan intelektual yang didapatkan al-Faqih al-Muqaddam dari seorang tokoh sufi Maroko, Shaykh Shu’ayb Abu Madyan. Turunan kedua ini menghubungkan Tariqa Alawiyya dengan para tokoh sufi besar lainnya seperti shaykh Abd Al-Qadir al-Jilani,al-Imam Abu Hamid al-Ghazali dan alImam Junayd al-Baghdadi.

Selain menurunkan tariqa Alawiyya, Shaykh Abu Madyan juga menurunkan silsilah Tariqa Shadilliyya. Seperti banyak tarekat yang berkembang sebagai sebuah ordo spiritual yang terinstitusional secara baku.Tarekat ini justru berkembang sebagai sebuah jaringan sporadis yang bertumpu pada relasi murid-murid. Dalam bentuk dan dinamika demikian, tariqa Alawiyya berkembang tidak hanya di Hadramaut tetapi juga bi pelbagai kawasan di Samudra Hindia.

Al-Syaikh Abu Madyan Syu‘ayb bin Abu Hasan At-Tilmisaniy Al-Maghriby, yang pada saat itu sedang berada di Tilmisan, Al-Jazair, mengutus muridnya yang bernama As-Syaikh ‘Abdurrahman bin Muhammad Al-Maq‘ad, seraya bertitah :

“Sesungguhnya kami mempunyai seorang sahib di Hadramawt (Tarim), pergilah engkau menemuinya, dan pakaikanlah khirqa ini kepadanya. Sesungguhnya aku melihatmu akan menemui ajal di tengah perjalanan. Bilamana hal tersebut akan terjadi, maka titipkanlah jubah ini kepada orang yang engkau percayai.” Kemudian pergilah Al-Syaikh Abdurrahmanari Tilmisan ke Hadramawt. Ketika sampai di Kota Mekah, ia pun disergap sakratulmaut. Maka, kemudian diserahkannya jubah tadi kepada muridnya, yaitu Al-Syaikh Abdullah Al-Salih al-Maghriby seraya berpesan agar menyampaikannya kepada yang berhak. Hingga Syaikh Abdullah sampai ke Tarim dan menyerah-terimakannya kepada Al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin ‘Ali, sebagaimana yang diamanahkan Abu Madyan.

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 26, 2014 in Sejarah Islam

 
Image

Latar Belakang Sejarah Konflik Israel – Palestina di Jalur Gaza

Latar Belakang Sejarah Konflik Israel – Palestina di Jalur Gaza

Konflik Palestina – Israel menurut sejarah sudah 31 tahun ketika pada tahun 1967 Israel menyerang Mesir, Yordania dan Syria dan berhasil merebut Sinai dan Jalur Gaza (Mesir), dataran tinggi Golan (Syria), Tepi Barat dan Yerussalem (Yordania). Sampai sekarang perdamaian sepertinya jauh dari harapan. Ditambah lagi terjadi ketidaksepakatan tentang masa depan Palestina dan hubungannya dengan Israel di antara faksi-faksi di Palestina sendiri.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai pengingat sekaligus upaya membuka pemahaman kita mengenai latar belakang sejarah sebab terjadinya konflik ini.

*
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on July 16, 2014 in Sejarah Islam

 

Tags: , ,