RSS

Category Archives: an-Nashoih ad-Diniyyah

TAKWA

TAKWA

Allah swt berfirman :

“Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah?” (QS an-Nisaa’ ayat 87)

Dalam ayat-Nya yang lain, Allah swt berfirman :

“Dan siapakah orang yang lebih dipercaya perkataannya daripada Allah?” (QS an-Nisaa’ ayat 122)

Dalam ayat-Nya yang lain, Allah swt Berfirman :

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Dan janganlah sekali-sekali engkau mati melainkan dalam keadaan beragama islam.

Dan berpeganglah kalian semuanya kepada (tali) Agama Allah, dan janganlah kalian bercerai berai. Ingatlah atas nikmat Allah kepadamu, ketika engkau dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu.

Lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan engkau telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kalian mendapat petunjuk.

Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datangnya keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.” (QS al-Imran ayat 102 – 105)

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 27, 2014 in an-Nashoih ad-Diniyyah, Kitab

 

Tags: , ,